O nás

Náš spolek ( dříve občanské sdružení ) vzniklo na základě dohody aktivních sportovců, kteří mají rádi sport a propagují aktivní životní styl. Sdružení je nezávislé na politických stranách a hnutích a je budován na demokratických základech v souladu s platnými zákony České republiky a svými interními předpisy. Je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Kyjově . Jsme členy Českýho atletického svazu (ČAS)

Provozujeme také areál běžeckého lyžování v Nové Lhotě – Bílé Karpaty, kde při vhodných klimatický a povětrnostních podmínkách strojově upravujeme tratě pro běžecké lyžování. Všem kteří nás podporují děkujeme.

Aktuální projekty

 

MAS Orava, o.z. realizuje mikroprojekt „STRATÉGIA ROZVOJA BEŽECKÉHO LYŽOVANIA A ZIMNEJ TURISTIKY NA ORAVE V OBDOBÍ 2019-2024“

15. května 2019

MAS Orava, o.z. spolu se svým projektovým partnerem Slovácký běžecký klub Kyjov z.s. začali realizovat dne 15.3.2019 společný mikroprojekt s názvem Spoluprácou k efektívnej spolupráci, kód: SK/FMP/11b/01/017. Mikroprojekt je realizován prostřednictvím operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projekov.

Předmětem malého projektu je vytvoření ve spolupráci s českým partnerem Strategii pro rozvoj běžeckého lyžování a zimní turistiky na Oravě. Výstupem bude dokument, který vznikne jako výsledek přenosu know-how českého partnera a jako výsledek plánování ve spolupráci s osobami, které budou strategii využívat a realizovat. Také se tím podpoří vytvoření nové a prohloubení současné spolupráce v oblasti zvyšování atraktivity a podpory cestovního ruchu.

Název projektu: STRATÉGIA ROZVOJA BEŽECKÉHO LYŽOVANIA A ZIMNEJ TURISTIKY NA ORAVE V OBDOBÍ 2019-2024

COV: 15 130,00 €
EÚ: 12 860,50 €

Loga spolupráce